Duyurular

Türk Ticaret Kanunu Geçici 13. Maddesine İlişkin Süre Uzatımı

Sermaye şirketlerinde kar payı dağıtımına ilişkin düzenlemeler getiren Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan süreler, 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üç ay daha uzatılmıştır. Buna göre; “Sermaye şirketlerinde, 30/12/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.”