Duyurular, Yayınlar

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7511 Sayılı Kanun

29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Kanun ile getirilen ve işbu bilgi notumuzda yer verilen değişikliklerin yürürlük tarihi, yayım tarihi olan 29/05/2024’tür.

Bilgi notuna erişmek için tıklayınız.