Yayınlar

Türk Ticaret Kanunu’nun Bir Kısım Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleyen 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) bir kısım hükümlerinde esaslı değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_TTK Hukumleri Degisiklik