Duyurular

Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesine İlişkin Rehber

20 Ekim 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sitesinde “Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi” hakkında bir Rehber yayınlamıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı kararı çerçevesinde ilgili kişilerin arama motorları nezdinde unutulma haklarının kullanılmasına açıklık getirmek amacıyla hazırlanan Rehber’de unutulma hakkının gelişimi ile uluslararası ve ulusal hukuktaki konumuna ve ilgili kişinin unutulma hakkına ilişkin hak arama yöntemlerine dair açıklamalar getirilmiştir.

Rehber’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/11b6fd99-d42a-45b1-a009-21f2d36ded21.pdf