Duyurular

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na 2023/456 Sayı ile Yapılan Başvuru ve Kurum’un 2023/773 Sayılı Kararı

Başvuru; … bankası işe alımında memurluk sınavını kazanan başvuranın hamile olduğunu Bankaya bildirmesinin ardından atama onayının iptal edilmesi neticesinde cinsiyet temelinde ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

TİHEK bu kararında, başvuranın istihdam alanında çalışma hakkından yararlanmada cinsiyet temelinde farklı muameleye maruz kaldığı ve cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir. Karar hakkında hazırladığımız bilgi notunu bilgilerinize sunarız.

Bilgi notu için tıklayınız.